"Wisselende contacten": ecologische aspecten van verbinding en isolatie

 

Wintersymposium van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie, 26 en 27 januari 2005 in de Orangerie te 's Hertogenbosch

notulen 6e algemene ledenvergadering necov

Proceedings Wintersymposium 2005

Slides van enkele presentaties van het Wintersymposium 2005Het wintersymposium van de NecoV is de jaarlijkse ontmoetingsplek voor alle ecologen in het Nederlandse taalgebied. Universitaire onderzoekers en instituutsmedewerkers delen de resultaten van hun werk met elkaar en met vakgenoten uit de wereld van de toegepaste ecologie: ecologische bureaus, waterschappen, natuurbeheerorganisaties, provincies, ministeries etc. De laatste groep is op haar beurt in het programma en onder de deelnemers vertegenwoordigd om de vragen en problemen uit de praktijk van water-, natuur en landschapsbeheer voor het voetlicht te brengen en ter discussie te stellen.

Programma en thema

Het programma is dit jaar samengesteld rond één thema: de ecologische aspecten van ruimtelijke verbinding en isolatie.

We beginnen met een aantal bijdragen waarin de ecologische basiskennis rond het onderwerp centraal staat. Gaandeweg de twee dagen ligt de nadruk steeds meer op de toepassing van deze kennis. Er zijn een aantal interessante contrasten in de bijdragen te ontdekken: invasies van soorten versus het actief introduceren ervan en ontsnipperingsmaatregelen; natte versus droge ecosystemen; planten versus dieren; van lokale ruimtelijke schaal tot aan oceanische ruimteschalen; van de huidige tijd tot en met de geologische tijdschaal.

In het programma zijn een aantal voordrachten opgenomen die de nieuwste ontwikkelingen in de ecologie belichten. Er zijn daarvoor Nederlandse en Vlaamse ecologen uitgenodigd, die het afgelopen jaar in toptijdschriften hebben gepubliceerd of een prijs hebben gekregen voor hun ecologisch onderzoek.

Tijdens het symposium is ook een postersessie voorzien. De posters hoeven niet aan te sluiten op bovenstaande thema's, maar dienen als een mogelijkheid tot het presenteren van het eigen werk van alle deelnemers aan de wintermeeting. De makers van de drie beste posters zullen een prijs ontvangen.

Ook worden de Drescherprijs en de Ecologieprijs uitgereikt. Om voor deze laatste prijs in aanmerking te komen, dient u een ecologisch onderzoeksvoorstel van maximaal 1500 woorden te schrijven. Dit mag in het Nederlands of Engels. De prijs voor het meest originele concept is bedoeld ter aanmoediging. Iedereen kan mee te doen, maar met name studenten en AIO's en OIO's worden van harte uitgenodigd. Het onderzoeksvoorstel dient uiterlijk 1 december binnen te zijn bij Roeland Samson (roeland.samson@UGent.be).

De locatie

De Orangerie is een sfeervolle locatie met alle faciliteiten die we nodig hebben voor een interessante en aangename bijeenkomst. 's Hertogenbosch is centraal gelegen in het werkgebied van onze vereniging en voor alle deelnemers prima per spoor of over de weg te bereiken. Voor meer informatie over de Orangerie en de bereikbaarheid zie: www.orangerie.nl


Woensdag 26 januari 2005

10:00 - 10:25

Ontvangst met koffie

10:25 - 10:30

Opening

 

 

10:30 - 10:55

De paradox van dispersie: Prof. Dr. Jan van Groenendael, Radbouduniverstiteit Nijmegen

10:55 - 11:20

Ken uw soort: het belang van functionele verschillen tussen soorten voor het voorspellen van invasie effecten op ecosysteemfuncties: Dr. Matty Berg, Vrije Universiteit Amsterdam

11:20 - 11:40

Pauze

11:40 - 12:05

Het belang van isolatie voor biodiversiteit: Prof. Dr. Taeke de Jong, Technische Universiteit Delft

12:05 - 12:30

Ruimtelijke samenhang van ecosystemen als basis voor de ecologische veerkracht van populaties: Prof. Dr. Paul Opdam, Universiteit Wageningen Leerstoel landgebruiksplanning en Alterra, team ecologische netwerken

 

 

12:30 - 14:00

Lunch

 

 

14:00 - 14:25

De oorsprong van Afrikaanse cichliden soortenzwermen, opeenvolgend en herhaaldelijke kolonisatie van meren en rivieren: Dr. Erik Verheyen, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

14:25 - 14:50

Temperatuur bepaalt de wereldwijde verspreiding van N2 fixerende cyanobacteriën: Dr. Marc Staal, Nederlands Instituut voor Ecologie

 

 

14:50 - 15:20

Pauze

 

 

15:20 - 15:45

De betekenis van water voor de dispersie van planten: Drs. Ger Boedeltje, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen en Rijkswaterstaat

15:45 - 16:10

Dispersie-syndromen van planten in veranderende landschappen: Drs. Wim Ozinga, Radboud Universiteit Nijmegen en Alterra

16:10 - 17:30

Postersessie, receptie

18.00 - 19:30

Sociale activiteit: rondleiding ‘s Hertogenbosch (optioneel)

Vanaf 20:00

Symposium diner (optioneel)

 

Donderdag 27 januari 2005

09:00 - 9.25

Ontvangst met koffie

09:25 - 09:30

Daginleiding

 

 

09:30 - 9:55

Dispersie en inteelt bij de Pimpelmees op Vlieland: Prof. Dr. Arie van Noordwijk, Nederlands Instituut voor Ecologie

9:55 - 10:20

De rol van dispersie bij de opbouw van plantengemeenschappen: Dr. Beatrijs Bossuyt, Universiteit Gent

10:20 - 10:45

Verbindingen tussen stroomgebieden scheppen kansen voor de expansie van ongewervelde dieren: Dr. Bram bij de Vaate, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling

 

 

10:45 - 11:30

Koffie en posters

11:30 - 12:30

Jaarvergadering necov

 

 

12:30 - 14:00

Lunch

 

 

14:00 - 14:15

Prijsuitreiking Ecologieprijs en Posters

14:15 - 14:40

Ontwikkeling van migratiemodellen voor macro-invertebraten in rivieren: Dr. Andy Dedecker, Universiteit Gent

14:40 - 15:05

Van wisselende contacten tot reproductieve isolatie: Vogelzang en urbane herrie: Dr. Hans Slabbekoorn, Universiteit Leiden

 

 

15:05 - 15:30

Pauze

 

 

15:30 - 15:55

Zaadverspreiding door grote grazers: Dr. Maarten Mouissie, Rijksuniversiteit Groningen

15:55 - 16:20

Versnippering door wegen en verkeer, effectiviteit en integratie van maatregelen op verschillende schaalniveaus: Dr. Hein van Bohemen, Rijkswaterstaat.

 

 

16:20 - 16:25

Afsluiting door Niels De Pauw, voorzitter van de NecoVPresentaties wintersymposium 2005 

Hieronder de presentaties gegeven tijdens het wintersymposium van de Necov.
Alle presentaties zijn omgezet naar lage resolutie en bij een aantal presentaties zijn bepaalde slides op verzoek van de sprekers weggelaten.

De paradox van dispersie
Prof. Dr. Jan van Groenendael, Radbouduniverstiteit Nijmegen
Ken uw soort: het belang van functionele verschillen tussen soorten voor het voorspellen van invasie effecten op ecosysteemfuncties
Dr. Matty Berg, Vrije Universiteit Amsterdam
Het belang van isolatie voor biodiversiteit
Prof. Dr. Taeke de Jong (website), Technische Universiteit Delft
Verspreiding en vestiging van schelpdierlarven
Dr. Luca van Duren, NIOO Yrseke
Ruimtelijke samenhang van ecosystemen als basis voor de ecologische veerkracht van populaties
Prof. Dr. Paul Opdam, Universiteit Wageningen Leerstoel landgebruiksplanning en Alterra, team ecologische netwerken
De oorsprong van Afrikaanse cichliden soortenzwermen, opeenvolgend en herhaaldelijke kolonisatie van meren en rivieren
Dr. Erik Verheyen, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
De betekenis van water voor de dispersie van planten
Drs. Ger Boedeltje, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen en Rijkswaterstaat
Dispersie-syndromen van planten in veranderende landschappen
Drs. Wim Ozinga, Radboud Universiteit Nijmegen en Alterra
Dispersie en inteelt bij de Pimpelmees op Vlieland
Prof. Dr. Arie van Noordwijk (website), Nederlands Instituut voor Ecologie
De rol van dispersie bij de opbouw van plantengemeenschappen
Dr. Beatrijs Bossuyt, Universiteit Gent
Ontwikkeling van migratiemodellen voor macro-invertebraten in rivieren
Dr. Andy Dedecker, Universiteit Gent
Website Hans SlabbekoornVan wisselende contacten tot reproductieve isolatie
Vogelzang en urbane herrie: Dr. Hans Slabbekoorn, Universiteit Leiden
Zaadverspreiding door grote grazers
Dr. Maarten Mouissie, Rijksuniversiteit Groningen